Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir” .

Ölçüt Akademi de rehberlik hizmetinin amacı

Öğrencilerin;

1)      İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesine,

2)      Çalışmayı zevk hâline getirmelerine ve serbest zamanlarını iyi kullanmalarına,

3)      Sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine,

4)      Özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine,

5)      Problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine,

6)      Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına,

7)      Kendine ve hayata olumlu bakabilmesine,

8)      Kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına,

9)      Başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine

yardımcı olmaktır.